6 جشنواره بزرگ تلاوت های تقلیدی
مرحله نهایی بخش غیر حضوری
جشنواره بزرگ تلاوت های تقلیدی
برای شرکت در جشنواره می بایست مراحل زیر را تکمیل نمایید
1
احراز هویت
2
اطلاعات فردی
3
ارسال فایل
مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه
مهلت ارسال فایل به پایان رسیده است.